Er is de laatste jaren enige ophef geweest over mogelijke CO2-opslag in Barendrecht. Of eigenlijk onder Barendrecht. Waarom willen we CO2 opslaan, en hoe werkt dat eigenlijk?

Waarom?

Het gebruik van fossiele brandstoffen, om bijvoorbeeld energie op te wekken, brengt een aantal nadelen met zich mee. Bij het verbranden van één kilogram steenkool, komt er ongeveer tweeeneenhalve kilo CO2 vrij. Het rijk, maar ook multinationals zijn al jaren bezig de uitstoot van schadelijke gassen terug te brengen, onder andere wegens internationale verdragen - zoals bijvoorbeeld het Kyoto-protocol.Een van de methoden om dit te doen is het opvangen en opslaan van CO2 die vrijkomt. Dit gebeurt al enige tijd onder de zeebodem, maar de Nederlandse regering wil het ook op, of eigenlijk onder, land proberen. Een holte onder Barendrecht is gekozen als eerste project.

Hoe werkt het?

In het geval Barendrecht gaat het om afgevangen CO2 bij de productie van waterstof in een raffinaderij in Pernis. In dit geval is het redelijk eenvoudig, in andere gevallen moet het nog flink gefilterd en gereinigd worden, of het productieproces moet zelfs aangepast worden. Het afgevangen CO2 wordt dan samengeperst en vervoerd via pijpleidingen naar Barendrecht. Daar wordt het, in de oude aardgasvelden, naar beneden gepompt. Het blijft daar dan in het poreuze gesteente, net onder een niet-doorlatende laag, opgeslagen. De opslagplaats is bijna twee kilometer onder de grond en heeft al vele jaren aardgas vastgehouden.

Robert Buurman