Klinkt goed: een duurzame bank. Maar wat doet een duurzame bank eigenlijk anders dan andere banken en wat merk je er als klant van?

Banken in het algemeen

Een bank bewaart spaargeld van personen en organisaties. De bank leent dit geld weer uit en ontvangt daarvoor een hogere rente dan dat ze betaalt voor het bewaren van het spaargeld. Daarnaast houdt een bank zich bezig met het verzorgen van betalingsverkeer van klanten en de handel in vreemde valuta. Banken beheren het vermogen van rijke particulieren en institutionele beleggers. Iedereen heeft dus weleens met een bank te maken.

Een duurzame bank

Een duurzame bank zal rekening willen houden met de schaarste aan hulpbronnen die er is. Grondstoffen kunnen opraken en de oppervlakte van de aarde kent zijn grenzen. Een duurzame bank wil bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch evenwicht.

De grootste duurzame bank van Nederland, de ASN Bank, verwoordt haar missie als volgt:
Ons economische handelen is erop gericht de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Daarom dragen we bij aan veranderingen die zijn bedoeld om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen:
- worden verschoven naar toekomstige generaties, of - worden afgewenteld op het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Daarbij verliezen we niet de noodzaak uit het oog om voor onze klanten een goed rendement te realiseren. En om als bank een financieel resultaat te behalen dat op lange termijn ons gezonde voortbestaan waarborgt.

Investeren & beleggen

Een bank investeert in projecten die idealiter winstgevend zijn. Een duurzame bank zal niet investeren in een project dat schadelijk is voor mens en milieu. Investeren in windmolens is misschien een minder lucratieve investering dan een een investering in wapens, maar dat laatste is minder duurzaam.

Een duurzame bank helpt de klant ook om duurzaam te beleggen door bijvoorbeeld te adviseren wat uit duurzaamheidsoogpunt een slimme investering is. Ook kan een duurzame bank fondsen samenstellen waar de klant aan deel kan nemen.

De consument heeft het gevoel dat zijn geld goed terecht komt.

Verantwoordelijkheid

Ook de klant zal bij een duurzame bank centraal staan: men zal zorgen dat het risico dat ze loopt met investeringen niet te hoog is. Voor de klant van een duurzame bank kan dat een geruststellende gedachte zijn.

Acties

Omdat de duurzame bank zich onderscheidt van andere banken, doordat ze qua duurzaamheid verantwoordelijk met de middelen van de klant omgaan, zullen ze dat de klant ook willen laten weten. Duurzame banken zullen daarom regelmatig acties organiseren waarbij het welzijn van de wereld centraal staat.

Welke duurzame banken zijn er in Nederland?

In Nederland zijn er twee banken die zich volledig duurzaam noemen. De ASN Bank, de eerste is onderdeel van SNS Reaal, Triodos is een zelfstandige bank.

Paul Smit