In de 19e eeuw werd er al een elektrische koets uitgevonden op batterijen. In de 20e eeuw was de benzineauto dominant, maar de elektrische auto is terug!

‘gewone’ motor

Een elektrische auto rijdt op een elektromotor, een gewone auto rijdt op een verbrandingsmotor.
Een verbrandingsmotor wordt er onder hoge druk bijvoorbeeld benzine opgewarmd in een cilinder. Door de druk wordt de cilinder uitgestoten en dit zorgt ervoor dat er een as in beweging wordt gezet.

elektromotor

Een elektromotor wordt niet in gang gezet door verbranding, maar door het gebruik van elektrische energie. Dit wordt in gang gezet door ronddraaiende delen in de motor, die in gang worden gezet door elektromagnetisme.

batterij

Het grote probleem bij het ontwikkelen van een elektrische auto, is de beperkte houdbaarheid van de batterijen. Goede batterijen waren heel erg zwaar. Dat heeft er in het begin voor gezorgd dat de voertuigen zo zwaar en log werden, dat er nauwelijks ergens mee te komen viel.
Om die reden heeft de verbrandingsmotor het in auto’s gewonnen van de elektromotor. Nu aardolie schaars dreigt te worden, maakt de elektrische auto een comeback.

nadelen

Een elektrische auto genereert geen uitstoot genereert. Indirect doet hij wel schade aan het milieu.
De energie in de batterijen moet opgewekt worden, maar dat kan door middel van wind-, water- of zonne-energie.
Het grootste nadeel is dat de batterijen in de auto’s, niet langer dan 5 jaar meegaan. Daarnaast zijn de metalen die in de batterijen gebruikt worden zeldzaam en niet onbeperkt voorradig.

toekomst

In de komende jaren zullen grote autoproducenten met elektrische auto’s op de markt komen.
Op dit moment zijn elektrische auto’s nog erg duur. Men verwacht dat elektrische auto’s stukken goedkoper zullen worden naarmate er meer verkocht worden.

Paul Smit