Een geliefd onderwerp van discussie tussen doemdenkers en sceptici. Jarenlang is het in de media een wedstrijd geweest om het ofwel te overdrijven of om het weg te wuiven als onzin. Uiteraard ligt het allemaal wat ingewikkelder dan dat. Wat is het nu precies, en waarom zou het een probleem zijn?

Wat is het?

Groen gas, is een natuurvriendelijk variant op aardgas. Beide zijn methaanhoudende gassen die geschikt zijn voor verbranding. Het verschil ligt voornamelijk in de oorsprong. Aardgas pompen we uit de grond, reinigen we en verbranden we. Zogenaamd groen gas wordt met behulp van chemische of biologische processen gemaakt. In Nederland hebben we het eigenlijk altijd over de biologische geproduceerde gassen.

Hoe wordt het gemaakt?

Om biogas te produceren neemt met een stapel biomassa, biologisch afval zoals rioolslib, mest of zelfs huisafval, en voegt daar microben aan toe het het omzetten naar het gas. We noemen dat ook wel vergisting. Je kunt het dus ook makkelijk vergelijken met de productie van bijvoorbeeld brood of bier. Door gist toe te voegen ontstaat er gas (bubbeltjes in het bier en het rijzende brood) en bijvoorbeeld suiker of alcohol. Uiteraard is het geproduceerde gas niet zuiver, omdat het niet een simpele omzetting is. Daarna moet het dus gezuiverd worden al naar gelang het doel. Het kan verbrand worden en daarmee omgezet in bijvoorbeeld elektriciteit, of men kan er voertuigen mee voorzien van brandstof. Ook kan het bij het gasnet gevoegd worden, maar dan moet het extra bewerkt worden om dezelfde verbrandingsgraad als de rest van het (aard)gas in de leidingen te hebben.

Waarom is het zo duurzaam?

Ten eerste is aardgas zelf al de milieuvriendelijkste onder de fossiele brandstoffen. Er wordt namelijk relatief veel omgezet in water, en relatief weinig in koolstofdioxide als je het vergelijkt met bijvoorbeeld steenkool. Daarnaast is het natuurlijk vaak afval dat om wordt gezet in iets nuttigs, wat uiteraard positief te noemen is. Daarnaast ontstaat er als je huisafval en mest laat liggen er ook methaangas, wat een sterker broeikasgas is dan de koolstofdioxide waarin het wordt omgezet bij verbranding.

De term wordt ook wel eens gebruikt door energiemaatschappijen voor gas dat ze verkopen wat eigenlijk gewoon aardgas is, maar waarvan ze de koolstofdioxide-uitstoot compenseren. Wat dan ook overigens niet hier direct in Nederland hoeft te gebeuren. Een betere term zou klimaatgecompenseerd gas zijn.

Robert Buurman