Als je tijdens een klimaatneutrale wintersport valt met je klimaatneutrale ski’s, kun je met een klimaatneutrale gipsvlucht terug naar Nederland gevlogen worden. Met je been in klimaatneutraal gips, beland je misschien wel in een klimaatneutraal ziekenhuis. Wat betekent klimaatneutraal nou eigenlijk?

Als een product klimaatneutraal is, wil dat zeggen dat de productie niet bijgedragen heeft aan klimaatverandering. De balans in het klimaat verandert niet door de uitstoot van kooldioxide (CO2), omdat de uitgestoten CO2 zich bijvoorbeeld al in de kringloop bevindt.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, zijn miljoenen jaren geleden ontstaan en de CO2 die daaruit komt maakt dus al miljoenen jaren geen onderdeel meer uit van de kringloop van koolstof.
Door het gebruik van fossiele brandstoffen komt er dus meer koolstof in de lucht terecht en kan de balans verstoord raken.

Alternatieve energie

Er zijn tal van mogelijkheden om op een alternatieve manier energie op te wekken. Door middel van zonne-energie, waterkrachtcentrales of biomassa. Dit laatste wordt opgewekt door het opwerken van bijvoorbeeld dierlijke vetten of houtsnippers. Het is mogelijk om een auto te rijden op varkensafval.
Er wordt veel verwacht van brandstof uit algen. Omdat algen voor een groot deel uit olie bestaan, zou het een deel van het energie- en klimaatprobleem op kunnen lossen. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden voordat algen op grote schaal gebruikt kunnen worden in plaats van bijvoorbeeld aardolie.

Kernenergie

Vaak wordt kernenergie gezien als duurzame energiebron. Dat is het echter niet. Voor het opwekken van kernenergie is uranium nodig, daar hebben we geen onbeperkte hoeveelheid van. Het delven van de stof uranium kost heel veel tijd en (fossiele) energie. Verder is het afval dat vrij komt bij het produceren van kernenergie levensgevaarlijk. Het duurt heel lang voordat kernafval afgebroken is en tot die tijd moet het ergens worden opgeslagen. Je kunt je wellicht voorstellen dat er weinig mensen zitten te wachten op een vaatje kernafval in de achtertuin.

Klimaatcompensatie

Klimaatneutraal en klimaatcompensatie betekenen niet hetzelfde. Iets is klimaatneutraal als het proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie betekent bijvoorbeeld dat er bomen geplant worden om de kilometers die je in het vliegtuig hebt gemaakt, te compenseren.

Paul Smit