Nu duurzame energie vaker in het nieuws komt, hoor je steeds meer over biomassa. Eigenlijk is het gegeven al heel oud, maar wordt het steeds meer en beter toegepast. Wat is het, en is het meer dan een mooie naam voor iets ouds?

Wat is het?

Tegenwoordig staat het begrip biomassa voor natuurlijke, zowel plantaardig als dierlijke, producten die dienst doen als duurzame energiebron. Dan gaat het dus om producten uit de landbouw, bosbouw en biologisch afval. Onder biomassa valt dus ook de verbranding van hout. Al gaat het als we over biomassa spreken natuurlijk wel over iets op grotere schaal. Maar er wordt bijvoorbeeld weldegelijk groene stroom opgewekt door middel van verbranding van houtafval.

Nu is het zo dat groen gas hier eigenlijk ook onder valt, zie Wat is groen gas? In de praktijk wordt biomassa voor verbranding van het biologisch materiaal gebruikt en groen gas( of biogas) voor de productie van gas als brandstof.

De productie van biomassa

Hoewel een flink gedeelte van biomassa bestaat uit afval dat op deze manier hergebruikt wordt, denk aan de houtsnippers of biologisch afbreekbaar afval, wordt er ook een gedeelte speciaal voor energieopwekking geproduceerd. Een goed voorbeeld van biomassa zijn bijvoorbeeld wilgen. In Nederland wordt ermee getest, maar in andere landen worden al speciaal wilgen gekweekt om als energiebron te dienen. Ook is er tegenwoordig energiemaïs, dat verschilt eigenlijk niet met gewone maïs, alleen het doel is anders.

Duurzaam

Je kunt je natuurlijk afvragen op wat manier biomassa dan duurzaam is, want hout verbranden klinkt natuurlijk niet heel duurzaam. Er komt natuurlijk gewoon koolstofdioxide vrij, en fossiele brandstof bestaat eigenlijk sowieso uit hele oude biomassa, maar het ligt iets ingewikkelder. Als je bijvoorbeeld een wilg plant, en dan laat groeien, neemt hij tijdens zijn leven koolstofdioxide uit de lucht op. Als je de wilg dan verbrandt, dan komt juist die koolstofdioxide weer vrij. Netto komt er dan geen extra koolstofdioxide bij. De koolstof die in bijvoorbeeld steenkool zit opgeslagen is al vele miljoenen jaren opgeslagen en telt dus al lang niet meer mee in de koolstofkringloop en het evenwicht nu op aarde.

Daarnaast is het natuurlijk dat het verbranden van biologisch afval ook gewoon opruimt, en een goede manier is om van vervuiling af te komen. Daarnaast is het zo dat als je biologisch afval ophoopt, het vergeet en er waarschijnlijk methaan ontstaat, wat een sterker effect heeft op het broeikaseffect, zie Hoe werkt het broeikaseffect?

Robert Buurman