Recycling, hergebruik en kringloop. Bekende termen als je je afval scheidt. Dat het in Zwolle wel érg letterlijk wordt genomen, is misschien niet bekend.

Groene ophaalwagens.

In Zwolle wordt het gft-afval gescheiden van het normale afval opgehaald. Dit wordt sinds deze zomer door speciale vuilniswagens opgehaald, die op biogas rijden. Het opgehaalde gft gaat naar één van de twee tanks in Zwolle, waar het vergist zal gaan worden. Na de vergisting blijft er compost en biogas over. Daarna wordt het biogas naar de zuiveringsinstallatie gestuurd waarna het tot de kwaliteit van aardgas wordt gemaakt. Dit groene gas, Wat is groen gas?, wordt dan gedeeltelijk gebruikt voor de vuilniswagens en de rest wordt in het nationale gasnetwerk gepompt.

Het resultaat? Schonere, stillere en zuinigere ophaalwagens en een beter milieu!

Robert Buurman