Een commissie van Nederlandse wetenschappers adviseert een nieuwe klimaatwet met betrekking tot de waterwetgeving.

Om goed voorbereid te zijn op de klimaatveranderingen menen ze dat er een klimaatwet moet komen om op regionaal niveau bepaalde maatregelen af te dwingen. Er zullen met het oog op een eventueel stijgende waterspiegel extra maatregelen genomen moeten kunnen worden als het gaat om bescherming tegen het water. Zo zou het bouwen in bestaande bufferzones aan de perken gelegd moeten worden en eventuele uitloopgebieden voor rivieren als die in peil gaan stijgen.

Robert Buurman