Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ofwel NSL is een maatregelenpakket van het Nederlandse rijk en moet voor een verbetering van de luchtkwaliteit zorgen.

Het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan fijnstof gaat omlaag, maar de algemene luchtkwaliteit stijgt niet zo snel als verwacht. Daarom zullen er extra maatregelen getroffen gaan worden. Met name in de veehouderij zijn er nog wat problemen, maar men verwacht die volgend jaar opgelost te hebben. Het NSL is er op gericht om in 2011 aan de gestelde Europese normen te voldoen.

Robert Buurman