De handel in illegaal gekapt hout is vanaf begin 2013 in Europa verboden.

Vanaf 2013 is het binnen de Europese Unie verboden om illegaal gekapt hout te verkopen. Importeurs en producenten moeten dan aan kunnen tonen waar het hout vandaan komt en of het legaal gekapt is. Dit om de illegale houtkap tegen te gaan die een bedreiging is voor beschermde planten en dieren en eventuele ontbossing.

Robert Buurman